Covid-19 i Danmark

Grafer over Covid-19 smitteudvikling i Danmark

Senest opdateret 30. november 2021 efter kl 14. Opdateres ca. én gang om ugen.

Del
Buy Me A Coffee

Data

Data er hentet på SSI’s COVID-19 overvågningsside og hos Danmarks Statistik.

Medmindre andet er angivet, viser graferne kun resultater for PCR tests.

Der går typisk 2-3 dage før testdata er helt opdateret. På de grafer der viser daglige testdata er de seneste to dage derfor ikke medtaget. På grafer over nyindlagte og døde er den seneste dag ikke medtaget.

Læs en uddybende forklaring af datafiler, begreber og beregninger her.

Siden er under løbende udvikling. Jeg påtager mig ikke ansvar for eventuelle fejl.

Begreber

Antal positivt testede

Positivt testede angiver personer, som for første gang er testet positive for COVID-19, og kan derfor også omtales som nye positive.

Hele landet

Dagligt antal nyindlagte og dødsfald

Plottene viser antal nyindlagte og antal døde for hele landet. Den optrukne linje viser det løbende gennemsnit baseret på et vindue på 7 dage.

SSI datasæt: 'Deaths_over_time', 'Newly_admitted_over_time'

Dagligt antal positivt testede personer justeret for antal testede

Plottet viser positivprocenten og et smitteindeks. Smitteindekset er anden måde at vise antallet af positive justeret for antallet af testede. I modsætning til positivprocenten antager metoden, at der ikke er et 1:1 forhold mellem antal positive og antal testede: Når man tester flere, antages det at man i højere grad tester personer med lavere sandsynlighed for at være smittede. Metoden benyttes af SSI.

Den optrukne linje viser det løbende gennemsnit baseret på et vindue på 7 dage.

SSI datasæt: 'Test_pos_over_time'

Dagligt antal nye positivt testede personer

Plottet viser antallet af nye positivt testede personer for hele landet. Den optrukne linje viser det løbende gennemsnit baseret på et vindue på 7 dage.

SSI datasæt: 'Test_pos_over_time'

Dagligt antal testede personer

Plottet viser det totale antal testede personer for hele landet opdelt på antigen- og PCR tests. Der er ikke data for antigentests før 1. feb 2021.

SSI datasæt: 'Antigentests_pr_dag', 'Test_pos_over_time'

Dagligt antal positivt antigentestede personer

Plottet viser antallet af nye positivt testede personer for hele landet siden 1. feb 2021. Derudover angives det hvor mange af disse personer, som er blevet testet med PCR-test på samme dag eller dagen efter antigentest, samt svaret på denne test.

SSI datasæt: 'Antigentests_pr_dag'

2021 versus 2020

Plottet viser forløbene af forskellige epidemi-indikatorer samt total antal døde (uanset årsag) for efteråret 2020 og efteråret 2021.

SSI datasæt: 'Test_pos_over_time', 'Deaths_over_time', 'Newly_admitted_over_time' Danmarks Statistik datasæt: 'DODC1'

Dagligt antal nyindlagte vs. hhv. antal nye positivt testede og procent positivt testede

Plottene sammenligner antal nyindlagte med hhv. antal positivt testede og procentdelen af positivt testede. Den optrukne linje viser det løbende gennemsnit baseret på et vindue på 7 dage.

SSI datasæt: 'Test_pos_over_time', 'Newly_admitted_over_time'

Dagligt antal døde vs. hhv. antal nye positivt testede og procent positivt testede

Plottene sammenligner antal døde med hhv. antal positivt testede og procentdelen af positivt testede. Den optrukne linje viser det løbende gennemsnit baseret på et vindue på 7 dage.

SSI datasæt: 'Test_pos_over_time', 'Deaths_over_time'

Dagligt antal positivt testede og procentdelen af positivt testede

Plottet sammenligner forløbet af kurven over antal positivt testede personer med kurven over positivandelen for hele landet fra 1. maj. Den optrukne linje viser det løbende gennemsnit baseret på et vindue på 7 dage.

SSI datasæt: 'Test_pos_over_time'

Tilbage til toppen

Politiske tiltag

Se liste over tiltag.

Daglige epidemi-indikatorer og tiltag

Plottene viser forløbene af de forskellige epidemi-indikatorer samt tidspunkterne for politiske tiltag. De optrukne linjer viser de løbende gennemsnit baseret på et vindue på 7 dage. Det øverste plot viser perioden fra 1. april 2020 til 1. august, det midterste plot viser perioden fra 1. juli til 1. februar 2021, og det nederste plot viser perioden fra 1. januar til nu.

SSI datasæt: 'Test_pos_over_time', 'Newly_admitted_over_time', 'Deaths_over_time'

English version of reopening 2021 plot.

Tilbage til toppen

Vaccinationsstatus

Total antal vaccinerede

Øverste plot viser det kumulerede antal vaccinerede.

De to nederste plot viser køns-og aldersfordeling for vaccinerede indtil nu, enten som absolut antal, eller som procentdel af antal personer i køn- og aldersgruppen.

SSI datasæt: 'Vaccinationer_region_aldgrp_koen', 'FoersteVacc_region_dag', 'FaerdigVacc_region_dag'

Tilbage til toppen

Aldersgrupper

Ugentligt antal positive, testede og nyindlagte for hver aldersgruppe

Plottene viser det ugentlige antal positive, testede og nyindlagte per 100.000 i aldersgruppen, og positivprocenten for hver aldersgruppe.

SSI datasæt: '18_fnkt_alder_uge_testede_positive_nyindlagte' Danmarks Statistik datasæt: 'FOLK1A'

Dagligt antal døde for hver aldersgruppe

Plottet viser det daglige antal døde (alle årsager) for hver aldersgruppe for 2020, 2021 indtil nu, og gennemsnittet for 2015-19. Antallet af døde i årene 2015-19 er justeret til befolkningstallet for 2020 indenfor hver aldersgruppe.

Danmarks Statistik datasæt: 'DODC1'

Tilbage til toppen

Kommuner, landsdele og regioner

Dagligt antal nye positivt testede og antal testede for hver kommune

Plottet viser det daglige antal nye positivt testede og antal total testede for de seneste tre måneder for de 30 kommuner der har haft flest positivt testede den seneste måned.

Bemærk at antal positive aflæses på højre akse mens antal testede aflæses på venstre akse.

SSI datasæt: 'Municipality_cases_time_series', 'Municipality_tested_persons_time_series

Individuelle grafer for hver kommune kan ses her

Dette plot for alle kommuner kan ses her.

Dette plot startende 1. marts 2020 kan ses her.

Daglig procentdel positivt testede for hver kommune

Plottet viser den daglige procentdel af positivt testede (inkl. 7-dages gennemsnit) for de seneste tre måneder for de 30 kommuner der har haft flest positivt testede indenfor den seneste måned.

SSI datasæt: 'Municipality_cases_time_series', 'Municipality_tested_persons_time_series

Individuelle grafer for hver kommune kan ses her

Dette plot for alle kommuner kan ses her.

Dette plot startende 1. maj 2020 kan ses her.

Dagligt antal nye positivt testede og antal testede for hver landsdel

Plottet viser det daglige antal nye positivt testede og antal total testede for de seneste tre måneder for hver landsdel.

Bemærk at antal positive aflæses på højre akse mens antal testede aflæses på venstre akse.

Liste over geografisk opdeling af Danmark.

SSI datasæt: 'Municipality_cases_time_series', 'Municipality_tested_persons_time_series

Daglig procentdel positivt testede for hver landsdel

Plottet viser den daglige procentdel af positivt testede (inkl. 7-dages gennemsnit) for de seneste tre måneder for hver landsdel.

Liste over geografisk opdeling af Danmark.

SSI datasæt: 'Municipality_cases_time_series', 'Municipality_tested_persons_time_series

Dagligt antal positive, testede og procentdel positivt testede i København og omegn

Plottene viser det daglige antal nye positivt testede, antal total testede og procentdel af positivt testede (inkl. 7-dages gennemsnit).

SSI datasæt: 'Municipality_cases_time_series', 'Municipality_tested_persons_time_series

Daglige epidemi-indikatorer for hver region

Øverste plot viser det daglige antal nyindlæggelser, procent positivt testede, og antal positivt testede for de seneste tre måneder for hver region.

Nederste plot viser det daglige antal nyindlæggelser og antal positivt testede per 100.000 indbyggere for de seneste tre måneder for hver region.

SSI datasæt: 'Newly_admitted_over_time', 'Municipality_cases_time_series', 'Municipality_tested_persons_time_series'

Tilbage til toppen

Øvrige sammenligninger

Dagligt antal dødsfald i Danmark

Øverste plot viser det totale antal daglige dødsfald siden 1. jan 2020, det daglige antal Covid-19 relaterede dødsfald, og det gennemsnitlige antal daglige dødsfald for perioden 2015-19 (udglattet 7-dages gennemsnit).

Nederste plot viser det daglige antal dødsfald i 2020 siden 1. jan 2020, opdelt på Covid-19- og ikke-Covid-19 relaterede dødsfald. Desuden vises det gennemsnitlige antal ugentlige dødsfald for perioden 2015-19 (udglattet 7-dages gennemsnit).

Total antal daglige dødsfald opdateres fredage.

SSI datasæt: 'Deaths_over_time', Danmarks Statistik datasæt: 'DODC1'

Dagligt antal akutindlæggelser i Danmark

Plottet viser:

Data for 2008-18 stammer fra Danmarks Statistik (Susanne Brondbjerg via Ulrik Gerdes) og omfatter ikke indlæggelser på privathospitaler eller på psykiatriske afdelinger.

Det skal bemærkes at én person kan stå for flere indlæggelser, og at der er omkring dobbelt så mange indlæggelser som indlagte personer i løbet af et år (akut + ikke-akut).

SSI datasæt: 'Newly_admitted_over_time'

Tilbage til toppen