Covid-19 i Danmark

Grafer over Covid-19 smitteudvikling i Danmark

Senest opdateret 8. marts 2021 efter kl 14.

Del

Data

Data er hentet på SSI’s COVID-19 overvågningsside og hos Danmarks Statistik.

Graferne viser ikke testresultater fra private udbydere.

Der går typisk 2-3 dage før testdata er helt opdateret. På de grafer der viser daglige testdata er de seneste to dage derfor ikke medtaget. På grafer over nyindlagte og døde er den seneste dag ikke medtaget.

Læs en uddybende forklaring af datafiler, begreber og beregninger her.

Siden er under løbende udvikling. Jeg påtager mig ikke ansvar for eventuelle fejl.

Begreber

Antal positivt testede

Positivt testede angiver personer, som for første gang er testet positive for COVID-19, og kan derfor også omtales som nye positive.

Procentdel positivt testede

Procentdel positivt testede angiver den procentvise andel af personer der er testede positiv ud af hvor mange der er testet i alt. Omtales også som positivraten, positivprocenten eller positivandelen.

Hele landet

Dagligt antal nyindlagte og dødsfald

Plottene viser antal nyindlagte og antal døde for hele landet. Den optrukne linje viser det løbende gennemsnit baseret på et vindue på 7 dage.

SSI datasæt: 'Deaths_over_time', 'Newly_admitted_over_time'

Daglig procentdel positivt testede personer

Plottene viser procentdelen af nye positivt testede personer ifht. hvor mange der er testet for hele landet i hhv. hele perioden og fra 1. maj. Den optrukne linje viser det løbende gennemsnit baseret på et vindue på 7 dage.

SSI datasæt: 'Test_pos_over_time'

Dagligt antal nye positivt testede personer

Plottet viser antallet af nye positivt testede personer for hele landet. Den optrukne linje viser det løbende gennemsnit baseret på et vindue på 7 dage.

SSI datasæt: 'Test_pos_over_time'

Dagligt antal testede personer

Plottet viser det totale antal testede personer og antallet af nye positivt testede personer for hele landet. Den optrukne linje viser det løbende gennemsnit baseret på et vindue på 7 dage.

SSI datasæt: 'Test_pos_over_time'

Dagligt antal nyindlagte vs. hhv. antal nye positivt testede og procent positivt testede

Plottene sammenligner antal nyindlagte med hhv. antal positivt testede og procentdelen af positivt testede. Den optrukne linje viser det løbende gennemsnit baseret på et vindue på 7 dage.

SSI datasæt: 'Test_pos_over_time', 'Newly_admitted_over_time'

Dagligt antal døde vs. hhv. antal nye positivt testede og procent positivt testede

Plottene sammenligner antal døde med hhv. antal positivt testede og procentdelen af positivt testede. Den optrukne linje viser det løbende gennemsnit baseret på et vindue på 7 dage.

SSI datasæt: 'Test_pos_over_time', 'Deaths_over_time'

Dagligt antal positivt testede og procentdelen af positivt testede

Plottet sammenligner forløbet af kurven over antal positivt testede personer med kurven over positivandelen for hele landet fra 1. maj. Den optrukne linje viser det løbende gennemsnit baseret på et vindue på 7 dage.

SSI datasæt: 'Test_pos_over_time'

Tilbage til toppen

Virusvarianter

B.1.1.7 varianten

Plottene viser et estimatet af hvor mange der er testet positiv for B.1.1.7 varianten, enten som absolut antal eller som procent af total antal testede (positivprocent). Hvor nøjagtigt dette estimat er, afhænger bl.a. af i hvor høj grad de genomsekventerede prøver er tilfældigt udvalgt fra puljen af positive prøver.

Data for den seneste uge er muligivis ikke komplet, og derudover kan der løbende ske opdateringer af data bagud i tid.

Øverste plot viser det ugentlige antal positivt testede (højden på søjlerne) samt en estimeret fordeling på B.1.1.7 varianten og andre varianter.

Midterste plot viser den ugentlige procent positivt testede (højden på søjlerne) samt en estimeret fordeling på B.1.1.7 varianten og andre varianter.

Nederste plot viser kun det estimerede antal positive og positivprocent for B.1.1.7 varianten, samt konfidensintervaller der angiver usikkerheden på andelen af B.1.1.7 ud af alle varianter.

Data for B.1.1.7 er hentet hos SSI og opdateres onsdag - søndag.

Tilbage til toppen

Politiske tiltag

Se liste over tiltag.

Daglige epidemi-indikatorer og tiltag

Plottene viser forløbene af de forskellige epidemi-indikatorer samt tidspunkterne for politiske tiltag. De optrukne linjer viser de løbende gennemsnit baseret på et vindue på 7 dage. Det øverste plot viser perioden fra 1. april 2020 til 1. august, det midterste plot viser perioden fra 1. juli til 1. februar 2021, og det nederste plot viser perioden fra 1. januar til nu.

SSI datasæt: 'Test_pos_over_time', 'Newly_admitted_over_time', 'Deaths_over_time'

Tilbage til toppen

Vaccinationsstatus

Total antal vaccinerede

Øverste plot viser det kumulerede antal vaccinerede.

De to nederste plot viser køns-og aldersfordeling for vaccinerede indtil nu, enten som absolut antal, eller som procentdel af antal personer i køn- og aldersgruppen.

SSI datasæt: 'Vaccinationer_region_aldgrp_koen', 'FoersteVacc_region_dag', 'FaerdigVacc_region_dag'

Tilbage til toppen

Kommuner, landsdele og regioner

Dagligt antal nye positivt testede og antal testede for hver kommune

Plottet viser det daglige antal nye positivt testede og antal total testede for de seneste tre måneder for de 30 kommuner der har haft flest positivt testede den seneste måned.

Bemærk at antal positive aflæses på højre akse mens antal testede aflæses på venstre akse.

SSI datasæt: 'Municipality_cases_time_series', 'Municipality_tested_persons_time_series

Individuelle grafer for hver kommune kan ses her

Dette plot for alle kommuner kan ses her.

Dette plot startende 1. marts 2020 kan ses her.

Daglig procentdel positivt testede for hver kommune

Plottet viser den daglige procentdel af positivt testede (inkl. 7-dages gennemsnit) for de seneste tre måneder for de 30 kommuner der har haft flest positivt testede indenfor den seneste måned.

SSI datasæt: 'Municipality_cases_time_series', 'Municipality_tested_persons_time_series

Individuelle grafer for hver kommune kan ses her

Dette plot for alle kommuner kan ses her.

Dette plot startende 1. maj 2020 kan ses her.

Dagligt antal nye positivt testede og antal testede for hver landsdel

Plottet viser det daglige antal nye positivt testede og antal total testede for de seneste tre måneder for hver landsdel.

Bemærk at antal positive aflæses på højre akse mens antal testede aflæses på venstre akse.

Liste over geografisk opdeling af Danmark.

SSI datasæt: 'Municipality_cases_time_series', 'Municipality_tested_persons_time_series

Daglig procentdel positivt testede for hver landsdel

Plottet viser den daglige procentdel af positivt testede (inkl. 7-dages gennemsnit) for de seneste tre måneder for hver landsdel.

Liste over geografisk opdeling af Danmark.

SSI datasæt: 'Municipality_cases_time_series', 'Municipality_tested_persons_time_series

Dagligt antal positive, testede og procentdel positivt testede i København og omegn

Plottene viser det daglige antal nye positivt testede, antal total testede og procentdel af positivt testede (inkl. 7-dages gennemsnit).

SSI datasæt: 'Municipality_cases_time_series', 'Municipality_tested_persons_time_series

Daglige epidemi-indikatorer for hver region

Øverste plot viser det daglige antal nyindlæggelser, procent positivt testede, og antal positivt testede for de seneste tre måneder for hver region.

Nederste plot viser det daglige antal nyindlæggelser og antal positivt testede per 100.000 indbyggere for de seneste tre måneder for hver region.

SSI datasæt: 'Newly_admitted_over_time', 'Municipality_cases_time_series', 'Municipality_tested_persons_time_series'

Ugentligt antal positivt testede per indbyggertal og procentdel positivt testede per testede (heatmaps)

Plottene viser hhv. den ugentlige promille positivt testede per indbyggertal og den ugentlige procent positivt testede per total testede for udvalgte kommuner.

De udvalgte kommuner er de 30 kommuner der har haft flest positivt testede indenfor den seneste måned.

SSI datasæt: 'Municipality_cases_time_series', 'Municipality_tested_persons_time_series

For at se ovenstående plot for alle kommuner, klik her.

For at se ovenstående plot for alle kommuner, klik her.

Tilbage til toppen

Aldersgrupper

Ugentligt antal positivt testede for hver aldersgruppe

Plottet viser det ugentlige antal positivt testede (som absolut antal og antal per 100.000 personer) for hver aldersgruppe.

Bemærk at absolut antal positive aflæses på venstre akse mens antal positive per 100.000 aflæses på højre akse.

SSI datasæt: 'Cases_by_age', Danmarks Statistik datasæt: 'FOLK1A'

Ugentligt antal positivt testede for hver aldersgruppe (heatmap)

Plottet viser det ugentlige antal positivt testede som promille af befolkningstallet i hver aldersgruppe.

SSI datasæt: 'Cases_by_age', Danmarks Statistik datasæt: 'FOLK1A'

Ugentligt antal positivt testede ældre (≥ 50 år) vs. yngre (< 50 år)

Plottene viser fordelingen af positivt testede ældre (≥ 50 år) og yngre (< 50 år). Det øverste plot viser de absolutte antal positive, det nederste viser den relative fordeling mellem de to grupper.

SSI datasæt: 'Cases_by_age'

Tilbage til toppen

Øvrige sammenligninger

Dagligt antal dødsfald i Danmark

Øverste plot viser det totale antal daglige dødsfald siden 1. jan 2020, det daglige antal Covid-19 relaterede dødsfald, og det gennemsnitlige antal daglige dødsfald for perioden 2015-19 (udglattet 7-dages gennemsnit).

Nederste plot viser det daglige antal dødsfald i 2020 siden 1. jan 2020, opdelt på Covid-19- og ikke-Covid-19 relaterede dødsfald. Desuden vises det gennemsnitlige antal ugentlige dødsfald for perioden 2015-19 (udglattet 7-dages gennemsnit).

Total antal daglige dødsfald opdateres fredage.

SSI datasæt: 'Deaths_over_time', Danmarks Statistik datasæt: 'DODC1'

Dagligt antal akutindlæggelser i Danmark

Plottet viser:

Data for 2008-18 stammer fra Danmarks Statistik (Susanne Brondbjerg via Ulrik Gerdes) og omfatter ikke indlæggelser på privathospitaler eller på psykiatriske afdelinger.

Det skal bemærkes at én person kan stå for flere indlæggelser, og at der er omkring dobbelt så mange indlæggelser som indlagte personer i løbet af et år (akut + ikke-akut).

SSI datasæt: 'Newly_admitted_over_time'

Tilbage til toppen