Covid-19 i Danmark

Covid-19 diagrammer der ikke løbende opdateres

Relative ændringer i epidemi-indikatorer efter tiltag

Plottene viser den relative ændring i antal positive, positivprocent, og antal nyindlæggelser i perioden fra 14 dage før til 28 dage efter et tiltag trådte i kraft.

Kurverne viser løbende gennemsnit baseret på et vindue på 7 dage.

SSI datasæt: 'Test_pos_over_time', 'Newly_admitted_over_time'