Covid-19 i Danmark

Covid-19 diagrammer der ikke løbende opdateres

Relative ændringer i epidemi-indikatorer efter tiltag

Plottene viser den relative ændring i antal positive, positivprocent, og antal nyindlæggelser i perioden fra 14 dage før til 28 dage efter et tiltag trådte i kraft.

Kurverne viser løbende gennemsnit baseret på et vindue på 7 dage.

SSI datasæt: 'Test_pos_over_time', 'Newly_admitted_over_time'

Virusvarianter

B.1.1.7 varianten

Plottene viser et estimatet af hvor mange der er testet positiv for B.1.1.7 varianten, enten som absolut antal eller som procent af total antal testede (positivprocent). Hvor nøjagtigt dette estimat er, afhænger bl.a. af i hvor høj grad de genomsekventerede prøver er tilfældigt udvalgt fra puljen af positive prøver.

Data for den seneste uge er muligivis ikke komplet, og derudover kan der løbende ske opdateringer af data bagud i tid.

Øverste plot viser det ugentlige antal positivt testede (højden på søjlerne) samt en estimeret fordeling på B.1.1.7 varianten og andre varianter.

Midterste plot viser den ugentlige procent positivt testede (højden på søjlerne) samt en estimeret fordeling på B.1.1.7 varianten og andre varianter.

Nederste plot viser kun det estimerede antal positive og positivprocent for B.1.1.7 varianten, samt konfidensintervaller der angiver usikkerheden på andelen af B.1.1.7 ud af alle varianter.

Data for B.1.1.7 er hentet hos SSI og opdateres onsdag - søndag.